Логин     Пароль   
 Тiркеу
Баптар
01.03.2011

Ұдайы Кәсіби Дамудың Маңыздылығы

Ұдайы Кәсіби Дамудың Маңыздылығы
Автор: Корнелис Рэйман


Барлық білікті бухгалтерлер үнемі өз кәсіби дамуымен айналысып отыруға міндетті (CDP). Бұл, бухгалтерлер жұмыс істейтін барлық жеке және халықтық секторлардың барлық сфераларындағы жедел өзгеру қарқынын ескерсек, түсінікті жайт.  Ештеңе бір орында тұрмайды. Шынымен, егер бухгалтерлер өздері жасап жатқан істерінің бәрінде білікті қызмет атқарғысы келсе, университеттік білім мен кәсіби оқу жаңарып отыру керек.
Осыған орай бухгалтерлер өздері жұмыс істейтін қоршаған жағдайды және оларға әсер ететін барлық факторларды түсіне білулері керек. Неғұрлым көбірек білім алға ұмтылып, ізденген сайын осы білімді қолдану қаржылық есептілік пен бизнесте шешім қабылдауға оңтайлы әсер ету мүмкіндігі де соғұрлым арта түседі. 
Мысалы, бухгалтерлер өз жұмысының «құндылықтарын» жоғарылатуға ұмтылулары керек деп саналады. Басқаша айтқанда бухгалтерлерді олар жұмыс істейтін немесе есеп беретін кәсіпорын басшыларының немесе бөлімдердің әріптестері ретінде қабылдау керек. Ал бұл бухгалтерлер өз жұмысының «алдыңғы қатары»  болған кезде ғана мүмкін болады. Дәл сол себептен тұрақты кәсіби даму (CPD) кәсіби бухгалтерлік ұйым Бухгалтерлердің Халықаралық Федерациясының (IFAC) мүшесі болуға ұмтылған кездегі міндетті элемент болып табылады.
Негізінен ұдайы кәсіби даму бухгалтерлік тәжірибеге оңтайлы әсер етуі және сол арқылы бухгалтерлерге нәтижелірек жұмыс істеуге көмектесуі керек.  Бұл тек сәйкес курстарға қатысу, мақалалар оқу, үйрену мен жазуға немесе кәсіби қызметке қатысуға кеткен уақыт қана емес. Осылай, «ұдайы кәсіби даму» анықтамасының өзі кәсіби даму – бұл ешқашан бітпейтін, үздіксіз және әрқашан өзекті болып табылуы керек болуын қарастырады. Осылайша сіз өз кәсіби дәрежеңізді, өзңіздің қызметтен күтетін үмітіңіз бен жұмыс берушіден күтетін үмітіңізді қаблдамай қоя алмайсыз.
Сіздің жұмысыңыз ыңай  сізді Сіз істейтін жұмысқа қатысы бар қосымша ақпаратпен қамтамасыз ететіні сөзсіз.  Алайда, алдында талқыланғандай, Сіздің жұмысыңыздың шегінен шығатын көпетеген өзгерістер оның кейбір аспектілеріне әсер етуі мүмкін. Бұл өзгерістер Сіздің жұмысберушіңіздің қызметінің немесе Сіз жұмыс істейтін өндіріс саласының нәтижелігіне әсер ету мүмкін (оң немесе теріс). Мсыалы бухгалтерлердің ұқыпсыздығы олардың жауапкершілігі сферасына тікелей қатыс-т бар жарияланған заң жобалары, қаржылық есептілік стандарттары мен экономикалық даму қарқындарымен таныс болмауына әкеп соғуы мүмкін.    
Кәсіби бухгалтерлік ұйымдар біліктілікті арттырудың әртүрлі нысандарын ұсынып отырған кезде, Сіз өзіңіз өз жеке, кәсіби және техникалық білімдеріңізді қалай жақсарта алатыныңыз туралы ойлануыңыз керек.  Шындығында, бұның барлығы Сіздің кәсіби біліміңіз бен қабілетіңізді жетілдіру мен оларды сәйкес деңгейде ұстап тұру мәселесінеқатысты болып табылады.
Әрине, әр бухгалтерге әртүрлі дайындық деңгейі талап етіледі. Кейбір бухгалтерлерге ҚЕХС өзгерістерін (қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары) немесе бухгалтелік есептің жалпы қабылданған  қағидаттарын АҚШ (US GAAP) білу қажет; мүмкін біреулерге Excel бойынша, кешенді тексерістер жүргізу бойынша білім, қаржылық жоспарлау, ақша қаражаты ағымын болжау, салық салу,презентация жасау мен халық алдында сөйлеу білімі, сонымен қатар  әлеуметтік жауапкершілікке қатаң талаптар қойылған жағдайда корпоративті есептілік беру бойынша  фундаментальды білімдер керек болар. Кәсіби ұйымдар әр жұмысшыға оның кәсіби дамуы үшін қандай білімдер қажет екенін міндеттемейді.
Алайда, кәсіби ұйымдар бухгалтерлерге арнайы шарт ретінде біліктілікті арттыру Бухгалтерлердің халықаралық федерациясы бекіткен ережелерге сәйкес бірнеше белгілі бір сағаттарды қамту керек екендігін ерекше шарт ретінде қояды.  Сонымен қатар Бухгалтерлердің халықаралық федерациясы мүшелері кәсіби бухгалтерлерге арналған бекітілген білім берудің халықаралық стандартын келесідей мақсатпен толығымен орындайды (IES 7):

1. Бұл стандарт кәсіби ұйымдар үшін келесілерді қарастырады:

(а) Үздіксіз дамуға бағытталған кәсіби бухгалтерлер жұмысын қолдайтынын;

(b) Өз ұйымының мүшелеріне ұдайы кәсіби даму үшін мүмкіндіктер мен ресурстар береді;

(c) Халықтық мүддені қорғауға қажетті кәсіби компетенттілікті дамыту мен қолдау үшін; сонымен қатар кәсіби бухгалтерлердің кәсіби компетенттілігін дамыту мен қолдау үшін  өз ұйымының мүшелеріне бағыт-бағдарлар белгілейді.

2. Бұл стандарт клиенттерге, жұмыс берушілерге және басқа да қызығушылық танытушы тұлғаларға көрсететін қызметтің жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін әр кәсіби бухгалтердің өз кәсіби компетенттілігін дамыту мен қолдауына жауап беру қағидатына негізделген.
Анығында, Бухгалтерлердің халықаралық федерациясының мүшелері (Австралияның Кәсіби бухгалтерлер ассоцациясы (CPA Australia) Ұлыбританияның сенімді сертификатталған бухгалтерлері ассоциациясы (ACCA) және Канаданың жалпы тәжіриьесіндегі сертификатталған бухгалтерлер ассоциациясы  (CGA) сияқтылар) ұдайы кәсіби даму тандарттарды қабылдады. Және осы ұйымдар мүшелері өз ұйымдарына біліктілікті арттырғаны жайлы есеп беріп тұрулары керек. Бұл есеп беру жыл сайын, немесе үш жылда бір рет немесе аудит жүргізген кезде тапсырылуы мүмкін.
Австралияның Кәсіби бухгалтерлер ассоцациясын (CPA Australia) мысалға алсақ, мүшелер үш жыл ішінде бір рет кәсіби даму бойынша 120 сағаттық бағдарламаны тыңдамп шығулары керек, және біліктілікті арттырғаны туралы құжатты дәделдеме беру қажет болуы мүмкін.  Сонымен қатар жыл сайын кәсіби дайындыққа 20 сағаттан кем емес уақыт бөлу керек, және өз оқу процесінің көрсеткіштері бойынша қажетті сәйкес жазбалар жүргізіп отыру керек. Есепті кезеңде алынған біліктілікті арттыру сағаттары болашақ кезеңге ауыстырыла алмайтынын айта кету керек. Бұл әр үш жыл сайын бәрі басынан басталады дегенді білдіреді, яғни ең аз дегенде жыл сайын 20 сағаттық және осыған қоса үш жыл сайын 120 сағат кәсіби қайда дайындықтан өту қажет.  Салыстыра келсе, Ұлыбританияның сенімді сертификатталған бухгалтерлері ассоциациясы (ACCA) өз мүшелерінен біліктілікті арттыру сағаттары көрсетілген жылдық есептілікті талап етеді.

Кәсіби бухгалтердің даму барысында кәсіби даму өте қажетті бөлігі болып табылатынын айта кету қажт. Мысалға, бухгалтер кәсіби дамуы туралы сәйкес куәліксіз ауыр еңбекпен табылған кәсіби дәрежесін жоғалтып алуы және өз ұйымы мүшесінен шығарылуы мүмкін. Сондықтан, бұл бухгалтерлер үшін өз білімі мен қабілеттігін сәйкес деңгейде ұстап тұру үшін маңызды стимул болып табылады.   
Алайда Сіз өзіңіз Өзіңізге маңызды болып табылатын, Сізге, Сіздің қызметінің без жұмыс берушңізге тікелей әсер ететін  облыстарда біліктілікті арттыру үшін не істеу керек екенін анықтап алуыңыз керек. Бұл факт ойлануды талап етеді. Сіз өзіңіз біліктілікті арттыру процесін жоспарлап оны орындауыңыз керек. Сонымен қатар, сіз, есептілікті қандай түрде тапсыру керек екеніне қарамастан,  біліктілікті арттыру сағаттарынның есебін жүргізуіңіз керек. Бұның барлығы, әрине, кәсіби бухгалтер қызметінің ажырамас бөлігі болып

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Распечатать
Сайттың жаңартуын дата:
02.06.2014

Введите свое имя и телефон. Вам перезвонят.