25 сентября 2021, СБ
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КӘСІБИ БУХГАЛТЕРІ» СЕРТИФИКАТЫ

 "Қазақстан Республикасының Кәсіби Бухгалтері " Ұлттық сертификаттау

"Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жария мүдделі ұйымның Бас бухгалтері лауазымына Кәсіби бухгалтер тағайындалады (Заңның 9-бабы). Кәсіби бухгалтер - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 13 желтоқсандағы № 455 бұйрығымен бекітілген біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби бухгалтер сертификаты бар жеке тұлға.

 

Кәсіби бухгалтер сертификаты - бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйым берген, бухгалтердің кәсіби біліктілігін куәландыратын құжат (т. 9 Заңның 1-бабы).

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 13 желтоқсандағы № 455 бұйрығымен бекітілген кәсіби бухгалтерлерге қойылатын біліктілік талаптарының 1-тармағына сәйкес бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйым берген сертификаттың болуы міндетті.

 

Кәсіби бухгалтерлерге үміткер-бұл аккредиттелген ұйым ұйымдастырған емтихандар арқылы кәсіби біліктілік алуға ұмтылатын, біліктілік талаптарына жауап беретін маман.

 

Кәсіби бухгалтерлерге сертификаттау шарттары

1. Кәсіби бухгалтерге кандидаттарды сертификаттауды сертификаттау жөніндегі ұйым жүзеге асырады.
2. Сертификаттау жөніндегі ұйым кәсіби бухгалтерлерге кандидаттарды сертификаттау бағдарламалары бойынша материалдарды әзірлеуді, шығаруды және таратуды жүзеге асырады,

емтихан процесін ұйымдастырады.

3. Сертификаттау ұйымы келесі талаптарға сай болуы керек:
3.1) оқудан тәуелсіз емтихан жүйесінің болуы;
3.2) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына шолуды, оларды жаңарту жүйесін қамтитын емтихан модульдерінің болуы;
3.3) бір немесе бірнеше кәсіби ұйымдармен өзара іс-қимыл туралы келісімнің болуы;
3.4)Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен аккредиттеу қағидаларына сәйкестігі.

Аккредиттеу туралы куәлікті берген сәттен бастап алты ай өткеннен кейін бір немесе бірнеше кәсіби ұйымдармен өзара іс-қимыл туралы келісімнің болуы туралы талапты сақтау

міндетті.

4. Кәсіби бухгалтерлерге кандидаттарды сертификат алу үшін емтихандарға қатысуға жіберу кәсіби бухгалтерлерге қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
5. Емтихан тапсырған адамдар уәкілетті органмен келісілген нысан бойынша бірыңғай үлгідегі сертификат алады. Сертификаттың қолданылу мерзімі шектелмеген.


 

«Қазақстан Республикасының кәсіби бухгалтері» сертификатына қойылатын біліктілік талаптары 

1) Жоғарғы білім;

2) Бухгалтерлік, экономикалық, қаржылық, аудиторлық, бақылау және аудиторлық, бухгалтерлік және аналитикалық салалардағы немесе жоғары, орта білімнен кейінгі, техникалық білім беру ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы ғылыми-оқытушылық қызмет саласындағы кемінде соңғы үш жылдағы жұмыс тәжірибесі және кәсіптік білім, ол еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариуспен расталған немесе кадр қызметі куәландырған немесе жұмыс берушімен және ұйымның мөрімен (бар болса) куәландырылған құжаттың көшірмесімен расталуы керек. 

 

 

Емтихан тапсыру үшін ұсынылатын құжаттар: 

1) белгіленген үлгідегі мәлімдеме;

2) белгіленген үлгідегі сауалнама;

3) нотариалды куәландырылған жоғары білім туралы дипломның көшірмесі;

4) жарияламау туралы міндеттеме;

5) жеке куәліктің немесе төлқұжаттың көшірмесі, егер олар Комиссияға бұрын тапсырған күннен бастап ауыстырылған болса;

6) нотариат куәландырған еңбек кітапшасының немесе соңғы үш жылдағы жұмыс тәжірибесін растайтын басқа құжаттардың көшірмесі;

7) неке куәлігі;

8) емтиханға қатысуды растайтын төлемі туралы түбіртек.

 

Кандидат ұсынған құжаттар журналда тіркеледі және келіп түскен күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

 

Пәндер бойынша емтихандар құрылымы

 1. ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есеп - 3 сағаттық емтихан.

Емтихан тапсырмалары екі бөлімнен тұрады.

Бөлім 1. Шешімі міндетті болып табылатын шоғырландырылған есептілік тақырыбына бір міндет.

Бөлім 2. Үш тапсырма (тест сұрақтарын қоса алғанда).

Емтиханның оң нәтижесі: 50 балл және одан жоғары (100 баллдан)

 

2. Салық және салық салу - 3 сағаттық емтихан.
Емтихан тапсырмалары екі бөлімнен тұрады.

Бөлім 1. Міндетті міндеттерді шешу.

Бөлім 2. Салықтарды есептеу және тестілеу мәселесін шешу.

30 тест, әр сұраққа 4 жауап нұсқасы, мұнда біреуі дұрыс.

Емтиханның оң нәтижесі: 50 балл және одан жоғары (100 баллдан)

 

3. Азаматтық құқық-3 сағаттық емтихан.
Емтихан тапсырмалары екі бөлімнен тұрады.

Бөлім 1. Міндетті міндеттерді шешу.

Бөлім 2. Екі ситуациялық есепті шешу және тестілеу.

30 тест, әр сұраққа 4 жауап нұсқасы, мұнда біреуі дұрыс.

Емтиханның оң нәтижесі: 50 балл және одан жоғары (100 баллдан) 

 

Біліктілік емтиханы кандидаттың қалауы бойынша мемлекеттік немесе орыс тілдерінде оқу бағдарламалары көлемінде өткізіледі. "Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес Бухгалтерлік есеп" пәні бойынша оң нәтиже бекітілген күннен бастап келесі үш жыл ішінде, "Салық және салық салу" және "Азаматтық құқық" пәндері бойынша – нәтиже бекітілген күннен бастап келесі бес жыл ішінде жарамды деп танылады.